O ka makapo wale no ka mea hapapa i ka pouli

Only the blind gropes in the darkness

COLLEGE PREP

E kala mai – info coming soon.